Aromaterapia - Vôňa Domova - Nebeský Kúpeľ

Váš Darčekový Veľkoobchod

Slovensko

Nájdite najlepší Darčekový Tovar ešte dnes
WhatsApp +421 (0)33 558 60 68
Spracovanie Objednávky 1-2 Pracovné Dni

Aroma Prívesok - Mačka a Kvety 25mm

Kód produktu: AromaJ-06

Veľkoobchodné Aroma Prívesky - Mačka a Kvety 25 mm sú najnovší spôsob, ako si vychutnať svoje obľúbené esenciálne oleje. Tieto náhrdelníky s príveskom sú vyrobené u nehrdzavejúcej ocele. 

Jedno balenie obsahuje:

  • prívesok s magnetickým uzáverom priemer 25 mm 
  • 60 cm dlhý náhrdelník
  • 11 znovu použiteľných plstí

Informácia pre verejnosť. 

Na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným laboratóriom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., Rybníky 954, 011 68 Žilina, bolo zistené, že výrobok: Náhrdelník - mačka Aromaj-06, EAN 5060060116559 nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania a trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu, kadmia). 

Výrobok obsahuje nadlimitné hodnoty niklu a kadmia a pre spotrebiteľov predstavuje vážne riziko. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ide o nebezpečný výrobok. 

Spotrebitelia, ktorí si predmetný výrobok zakúpili ho môžu vrátiť, s tým, že im bude vrátená kúpna cena.  

Pôvod China
Váha 0,014Kg /kus
Shipping weight 0,014Kg
Rozmery 2,5x0,4 (cm)
Materiály/Zloženie Stainless steel
CPNP
UFI
Čiarový Kód 5060060116559
Materiály/Zloženie
Čiarový Kód