Aromaterapia - Vôňa Domova - Nebeský Kúpeľ

Váš Darčekový Veľkoobchod

Nájdite najlepší Darčekový Tovar ešte dnes

Dátum platnosti podmienok Ochrany Osobných Údajov od 24.05.18

Spoločnosť Ancient Wisdom s.r.o. (,,nás", ,,my" alebo ,,náš") prevádzkuje webovú stránku www.awgifts.sk (ďalej len ,,služba"). 

Táto stránka vás informuje o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov pri používaní našej služby a možností, ktoré ste k týmto údajom priradili.

Vaše osobné údaje spracovávame pri poskytovaní našich služieb a pre zlepšenie našich služieb. Používaním služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito podmienkami. Ak nie je v týchto zásadách Ochrany Osobných Údajov uvedené inak, pojmy používané v týchto zásadách Ochrany Osobných Údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na www.awgifts.sk

Definície

Osobné údaje
Osobné údaje sú informácie, ktoré je možné použiť samostatne alebo spoločne s inými informáciami na identifikáciu, kontaktovanie alebo nájdenie osoby alebo identifikáciu osoby v kontexte.

Užívateľské Údaje
Užívateľské dáta sú údaje, ktoré sú automaticky zhromažďované a generované systémom, alebo jednoducho vyplývajúce zo štruktúry systému (napr. dĺžka vašej návštevy webových stránok).

Cookies
Súbory Cookie sú malé množstvá dát uložené na zariadení používateľa.

Dátový Kontrolór (alebo Správca Údajov)
Dátový kontrolór je osoba, ktorá (samostatne alebo v spolupráci s ostatnými) rozhoduje o použití a druhu aktuálneho alebo budúceho spracovania osobných údajov.
Pre účely týchto podmienok Ochrany Osobných Údajov sa stáváme správcami údajov.

Spracovateľ Dát (alebo Poskytovatelia Služieb)
Spracovateľ Dát (alebo Poskytovateľ Služby) znamená osobu (okrem zamestnancov prevádzkovateľa údajov), ktorá spracováva údaje v mene správcu údajov.
Aby sme spracovali vaše údaje efektívnejšie, vyhradzujeme si právo využívať služby rôznych dátových procesorov.

Subjekt Údajov
Subjekt údajov je každý živý subjekt, ktorého sa osobné údaje týkajú.

Užívateľ
Užívateľ je osoba, ktorá využíva naše služby. Používateľ zodpovedá subjektu údajov, ktorého sa osobné údaje týkajú.

Zhromažďovanie a Používanie Osobných Údajov
Zhromažďujeme niekoľko rôznych osobných informácií, aby sme vám poskytli ešte lepšie služby.

Aké údaje zhromažďujeme?

Osobné Údaje
Ak sa rozhodnete používať naše služby, môžeme Vás požiadať o nasledujúce osobné informácie, ktoré budú použité na Vašu identifikáciu alebo búdu použité ako kontakt. Osobné údaje môžu zahŕňať toto:

 • Email
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa
 • Súbory Cookies a Užívateľské Údaje

Osobné informácie zhromažďujeme, aby sme mohli prijímať a spracovávať vaše objednávky, posielať vám náš newsletter, ak ste ho prihlásili na odber, spracovať Vaše požiadavky na nás, posielať marketingové materiály, propagačné materiály, ktoré vás môžu zaujímať. V prípade ak už od nás nepožadujete zasielanie týchto materiálov, môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo Unsubscribe (Zrušiť Odber) alebo nasledujte pokyny, ktoré nájdete v každom e-maile, ktorý sme Vám poslali.

Užívateľské Údaje
Taktiež zhromažďujeme informácie o tom ako využívate a používate naše služby. Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresu), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas strávený na týchto stránkach, identifikátorov zariadení a iných diagnostických údajov.

Používanie Cookie
Používame Cookies a podobné technológie na sledovanie aktivít  našich služieb. Súbory Cookie sú malé súbory, ktoré stránka alebo poskytovateľ služby prenesie na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak to povolíte). Umožňuje systémom stránok alebo poskytovateľom služieb rozpoznať váš prehliadač, zachytiť a zapamätať si určité informácie. Napríklad používame súbory Cookies, ktoré nám pomáhajú si zapamätať a spracovávať položky v nákupnom košíku. Používajú sa tiež na pochopenie vašich preferencií na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivity na stránkach, čo nám umožní poskytnúť vám lepšie služby. Používame tiež súbory Cookies, ktoré nám pomáhajú zostavovať agregované údaje o návštevnosti stránok a ich interakcii, aby sme v budúcnosti zjednodušili používanie stránky.

Príklady Cookies, ktoré používáme:

 • Základné Cookies - Slúžia na prevádzku našich služieb
 • Preferenčné súbory Cookies - Slúžia na uloženie vašich preferencií a rôznych nastavení
 • Bezpečnostné súbory Cookies - Používajú sa na bezpečnostné účely.

Môžete si vybrať, či vás váš počítač bude varovať pri každom odoslaní súboru Cookies, alebo sa môžete rozhodnúť vypnúť všetky súbory Cookies. Vykonáte tak pomocou nastavenia prehliadača (napr. Internet Explorer). Každý prehliadač je trochu iný. Pozrite sa na ponuku pomocníka prehliadača a zistite správny spôsob úpravy súborov Cookies.

Ak vypnete Cookies, niektoré funkcie budú deaktivované. Neovplyvní to možnosť prehliadať si náš web ale niektoré naše služby nebudú fungovať správne.

Používanie Údajov
Ancient Wisdom s.r.o používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • pri poskytovaní a vylepšovaní našich služieb
 • pri poskytovaní informácií a změnách našej služby
 • aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, keď sa k tomu rozhodnete
 • pri poskytovaní zákaznického servisu
 • na získavanie analýzy alebo cenných informácií, aby sme mohli zlepšiť naše služby
 • pri monitorovaní používania služby
 • pri identifikácií, predchádzaní a odstraňovaní technických problémov
 • aby sme vám mohli posielať pravidelné e-maily týkajúce sa vašej objednávky alebo iných produktov a služieb v prípade, že si želáte tieto informácie zasielať.

Uchovávanie Údajov
Spoločnosť Ancient Wisdom s.r.o. bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho ako to bude potrebné z dôvodov uvedených v Ochrane Osobných Údajov. Vaše osobné údaje uchovávame a použijeme v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (ak potrebujeme zachovať vaše informácie v súlade s platnými zákonmi), vyriešiť konflikty a presadiť naše právne dohody a pravidlá.

Ancient Wisdom s.r.o. taktiež uchováva používateľské údaje za účelom internej analýzy. Tieto údaje sa zvyčajne uchovávajú na kratšie obdobie, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú na zvýšenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sa od nás vyžaduje, aby tieto údaje uchovávali dlhšiu dobu.

Prenos Údajov
Vaše údaje, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené do počítača umiestneného mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od tých, ktoré sú vo vašej jurisdikcii. Ak sa nachádzate mimo Slovenskej republiky a chcete nám poskytnúť informácie, vezmite prosím na vedomie, že prenesieme údaje vrátane osobných údajov na Slovenskú republiku a spracujeme ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami Ochrany Osobných Údajov, po ktorých nasleduje odoslanie takýchto informácií, vyjadruje váš súhlas s týmto prevodom.

Ancient Wisdom s.r.o. podnikne všetky potrebné kroky na zaistenie toho, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami Ochrany Osobných Údajov a aby sa nepreniesli vaše osobné údaje do žiadnej organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na zabezpečenie bezpečnosti vašich informácií a iných osobných údajov.

Poskytnutie Osobných Údajov 

Zverejnenie pre Orgány Činné v Trestnom Konaní
Za určitých okolností môže byť spoločnosť Ancient Wisdom s.r.o. požiadaná o zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné požiadavky verejných orgánov (napr. súd alebo vládna agentúra).

Právne Požiadavky

Ancient Wisdom s.r.o. môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, ak je takéto opatrenie potrebné na:

 • splnenie zákonnej povinnosti
 • chránenie práva alebo majetok spoločnosti Ancient Wisdom s.r.o.
 • zabránenie prípadnému zneužitiu v súvislosti s našimi službami alebo v prípade kedy ich bude potrebné vyšetriť
 • ochranu osobnej bezpečnosti užívateľov služby alebo verejnosti
 • ochranu pred právnou zodpovednosťou.

Bezpečnosť Údajov
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je bezpečná. Aj keď sa snažíme o použitie komerčne prijateľných prostriedkov na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Ako zvládame Do No Track signál?
Nepodporujeme funkciu Do Not Track ("DNT"). DNT je nastavenie, ktoré môžete nastaviť vo vašom webovom prehliadači na informovanie webových stránok, že nechcete byť sledovaný.
Môžete povoliť alebo zakázať funkciu DNT v nastaveniach webového prehliadača.

Vaše Práva
Spoločnosť Ancient Wisdom s.r.o. si kladie za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, doplniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Kedykoľvek je to možné, môžete svoje osobné údaje aktualizovať priamo v sekcii nastavenia účtu. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje, kontaktujte nás, aby sme vykonali požadované zmeny.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje máme o vás a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte právo:

 • na kópiu osobných informácií, ktoré o vás vedieme
 • na opravu osobných informácií, ktoré sú uložené o Vás a ktoré sú nepresné
 • požiadať o vymazanie uložených osobných údajov.

Máte právo na prenos údajov, ktoré poskytnete spoločnosti Ancient Wisdom s.r.o.. Môžete požiadať o získanie kópie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli spravovať a presúvať. 

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Poskytovatelia Služieb
Môžeme využívať služby spoločností alebo jednotlivcov tretích strán, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našich webových stránok, pri vykonávaní našej činnosti alebo napríklad pri distribúcií našich produktov za účelom spracovania objednávok a splnenia vašich požiadaviek.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

Analýza
Na monitorovanie a analýzu použitia našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics
Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá zhromažďuje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené informácie na sledovanie a monitorovanie používania našich služieb. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám pre ich vlastné účely.

Sprístupnenie vašej aktivity v službe Google Analytics môžete kedykoľvek zrušiť nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics zdieľal informácie o aktivitách návštev v službe Google Analytics.

Pre ďalšie informácie o postupoch Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google navštívte prosím webovú stránku Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Behavioral Remarketing
Spoločnosť Ancient Wisdom s.r.o. používa remarketingové služby na inzerovanie na webových stránkach tretích strán po návšteve našej služby. My a dodávatelia tretích strán používame súbory Cookies na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev v našej službe.

Google AdWords
Remarketingová služba Google AdWords je poskytovaná spoločnosťou Google Inc. 

Službu Google Analytics pre Display Advertising môžete zrušiť, alebo upraviť Google Display Network reklamy na stránke Nastavenia Reklám Google:
http://www.google.com/settings/ads

Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pre váš webový prehliadač. Doplnok prehliadača Google Analytics poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov zo služby Google Analytics.

Pre ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google navštivte prosím webovú stránku Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Platby
V rámci služby môžeme poskytovať platené produkty a / alebo služby. V tomto prípade používame služby spracovania platieb od tretích strán (tj. spracovatelia platieb).

Vaše údaje o platobných kartách nebudú nami uložené ani zhromaždené. Tieto informácie sa prenášajú priamo na našich poskytovateľov platobných služieb tretích strán, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich pravidlami ochrany osobných údajov. Tieto platobné procesory dodržiavajú štandardy PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre štandardy bezpečnosti PCI, spoločnú iniciatívu značiek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI DSS prispievajú k bezpečnej manipulácii s platobnými informáciami.

Spracovatelia platieb, s ktorými pracujeme, sú:

Paypal alebo Braintree

Ich pravidlá ochrany osobných údajov nájdete na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Odkazy na Iné Webové Stránky
Naše služby môžu obsahovat odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú nami spravované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretích strán. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana Súkromia Detí
Naša služba sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 13 rokov.

Osobné údaje nezhromažďujeme od žiadnej osoby mladšej ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli osobné informácie, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od detí bez súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny Týchto Pravidiel Ochrany Osobných Údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O zmenách vás budeme informovať uverejnením nových pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke. 

Oznámíme Vám e-mailom a / alebo dôležitým upozornením o zmene pravidiel Ochrany Osobných údajov predtým, ako zmena nadobudne účinnosť a aktualizujeme "dátum účinnosti" na začiatku týchto pravidiel Ochrany Osobných Údajov.
Odporúčame, aby ste pravidelne prezerali tieto zmeny a doplnenia. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte Nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

Potrebujete pomôcť? Sme pripravení zodpovedať Vaše otázky

+421 (0)33 558 60 68 Náš tím je tu pre Vás!