Aromaterapia - Vôňa Domova - Nebeský Kúpeľ

Váš Darčekový Veľkoobchod

Slovensko

Nájdite najlepší Darčekový Tovar ešte dnes
WhatsApp +421 (0)33 558 60 68
Spracovanie Objednávky 2-3 pracovné dni

Aroma Náramok s Kryštálom - Kvet Života 20mm

Kód produktu: AromaJ-23

Veľkoobchodné Aroma Náramky s Kryštálom - Kvet Života 20 mm sú najnovší spôsob, ako si vychutnať svoje obľúbené esenciálne oleje. Tieto náramky s príveskom sú vyrobené u nehrdzavejúcej ocele. 

Jedno balenie obsahuje:

  • prívesok s magnetickým uzáverom priemer 20 x 5 mm 
  • náramok s priemerom 6,5 x 6
  • 11 znovu použiteľných plstí

Informácia pre verejnosť. 

Na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným laboratóriom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., Rybníky 954, 011 68 Žilina, bolo zistené, že výrobok: Náramok - Aromaj-23, EAN 5055796532544 nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania a trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu, kadmia). 

Výrobok obsahuje nadlimitné hodnoty niklu a kadmia a pre spotrebiteľov predstavuje vážne riziko. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ide o nebezpečný výrobok. 

Spotrebitelia, ktorí si predmetný výrobok zakúpili ho môžu vrátiť, s tým, že im bude vrátená kúpna cena. 

Pôvod China
Váha 0.15Kg /kus
Shipping weight 0.15Kg
Rozmery 6.5x6 (cm)
Materiály/Zloženie Stainless Steal
CPNP
UFI
Čiarový Kód 5055796532544
Materiály/Zloženie
Čiarový Kód